1. Top
  2. 2307 group

2307 group

Group facilities

Mt Yokote Shibu-Toge Ski Area 2307m all-season resort in the sky

  • Yokote, Shiga Kogen, Yamanouchi Town, Shimotakai County, Nagano Prefecture 381-0401
    Tel:0269-34-2600 / FAX:0269-34-2575

Kumanoyu Hotaru Onsen Shiga Palace Hotel

  • Yamanouchi Town, Shimotakai County, Nagano Prefecture 381-0401
    Tel:0269-34-2221 / FAX:0269-34-2339

Yudanaka Onsen Issa no Komichi Miyu no Yado

  • Yudanaka, Yamanouchi Town, Shimotakai County, Nagano Prefecture 381-0401
    Tel:0269-33-4126 / FAX:0269-33-3800